Beranda Berita & Opini Syair Religius KH. Badri Mashduqi “OBAT HATI”

Syair Religius KH. Badri Mashduqi “OBAT HATI”

75
0

OBAT HATI

Obat ate neka lema’ tore kenga’en

Nomer settong maca Qur’an sambi pahamin

Nomer dhuwe’ lebur apolong bi’ reng sholeh

Oreng jegjeg onggu becce’ pola tengkana

 

Kapeng tello’ mun ade’er je’ nyang-kenyang

Sabelun kenyang duli ambu obat mujarrob

Kapeng empa’ jaga malem atahajjud

Enggi neka mare tedhung pas ashalat

 

Kapeng lema’ atadarru’ wakto saor

Tet-ngatetet nik-marenik de’ Guste Allah

Anyo’onnagi abek dibi’ ben anak poto

Te-santrena ma’le gampang rajekkena

 

 

Syair Religius “KH. Badri Mashduqi”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here